Online pohovory šetří čas i náklady, vzájemnou „chemii“ ale nepoznáte

Potkávat se, nebo se nepotkávat? Otázka, která v době pandemie měla jasnější odpověď, dává nyní v náboru větší prostor k volbě. Technologie stále posouvají možnosti mezilidské komunikace na dálku. Na druhou stranu osobní kontakt dokáže podchytit některé detaily, které při online pohovoru mohou chybět. Jaké jsou výhody a nevýhody obou možností? A kdy (ne)dává smysl se potkat on/offline? 

Ačkoliv některé průzkumy ukazují, že obecně investice do digitalizace HR má v českých firmách stále i po pandemii nízkou prioritu před ostatními procesy, hlavním důvodem, proč dává některým z nich smysl realizovat alespoň část náborového procesu online bývá zpravidla úspora času a nákladů personalisty i kandidáta. 

Celkově online pohovory prováděné přes videohovory nebo specializované platformy (např. Teams, Zoom, Google Meet apod.) přináší zejména tyto výhody:

  • Flexibilita: Kandidáti mají možnost účastnit se pohovoru z pohodlí svého domova nebo z místa, které je pro ně nejvhodnější. To může snížit stres a nervozitu spojenou s osobním setkáním.
  • Efektivita: Snadné propojení s kandidáty na vzdálených místech otevírá širší spektrum talentů a zrychluje celý náborový proces. Za kratší čas můžete „potkat“ více potenciálně vhodných lidí – klidně z celého světa.
  • Úspora: Online pohovory snižují zmiňované náklady a čas strávený cestováním, případně i ubytováním kandidátů, což je pro firmy s globální působností či malé rozpočty významnou výhodou.
  • Příprava: Někdy bývá příhodné online propojení i díky možnosti sdílet například ukázky práce kandidáta v digitální podobě a společně nad nimi diskutovat. 

Na druhé straně, nezřídka se stává, že selže technika a spojení vypadává, nebo nelze navázat vůbec. Vznikají komické či trapné situace, kdy do pohovoru omylem vstoupí například člen rodiny – dítě jde vyzvídat, co bude k obědu, kočka se projde po klávesnici apod. Naruší se tak pozornost, kterou je nutné věnovat podstatě diskuze. Pro některé pozice dokonce není online nábor žádoucí vůbec, zejména manuální práce, kde není sama o sobě vyžadována hlubší znalost práce na počítači a kandidátovi může přímo vhodné vybavení chybět.

V neposlední řadě fakt, že kandidát zůstává ve svém pohodlí, nemusí odhalit jeho skutečný (ne)zájem o danou nabídku. Může to prostě zkoušet, protože ho to nestojí tolik úsilí (přijet na místo, vhodně se obléct apod.). Tento skrytý aspekt se může nakonec firmě prodražit zejména u žádaných kandidátů, kteří kolikrát jen „rozhazují sítě“ a zkouší svůj potenciál na trhu práce.

Pro výše uvedené důvody se vyplatí zachovat pohovor v rovině osobního setkáváníoffline pohovor, ať už přímo ve firmě, kam by měl kandidát nastoupit, anebo v náborové agentuře. Jejich klíčové výhody spočívají hlavně v následujících aspektech:

  • Síla verbální komunikace: Osobní setkání umožní poznat se více do hloubky, nacítit kulturu na jedné straně firmy i osobnost kandidáta na straně druhé. Vyjadřovací schopnosti člověka jsou natolik pestré, že je zatím žádná technologie nedokáže spolehlivě přenést. Kandidát musí reagovat tady a teď, nemůže se například vymlouvat na drobný výpadek hovoru, aby si stihl lépe promyslet odpověď. Taktéž personalista musí být dobře připraven a vybaven do diskuze.
  • Síla neverbální komunikace: Gestikulace, mimika, oční kontakt, držení těla, vzdálenost i celkový vzhled včetně volby vhodného oděvu, parfému nebo líčení tvoří více jak 90 % projevu a dojmu, který z člověka získá druhá strana. Tady technika skutečně nedokáže nahradit osobní setkání. Personalista nikdy nevidí celý obraz kandidáta. Na jedné straně to může pro kandidáta znamenat značné uvolnění a větší jistotu verbálního projevu, na straně druhé si personalista nemůže udělat celkový obrázek o člověku, který do dané firmy má fyzicky nastoupit.
  • Seznámení se s prostředím: Tento faktor dokáže sám o sobě významně ovlivnit motivaci člověka do firmy nastoupit. To, jak se v prostoru a ve společnosti potenciálních kolegů cítí, je klíčové, aby si dokázal představit zde pracovat (a neutekl ve zkušební době). Proto minimálně jedno z kol výběrového řízení by mělo probíhat přímo fyzicky ve společnosti.
  • Dochvilnost a profesionalita: S osobním setkáním je spojena vyšší míra odpovědnosti a dochvilnosti. Zaměstnanci i kandidáti si více váží svého času a bývají lépe připraveni právě na osobní setkání.

Každý pohovor je jiný a každý kandidát vyžaduje odlišný přístup. Online pohovory jsou výhodné pro rychlou a efektivní komunikaci na dálku, zatímco offline pohovory nám nabízejí větší hloubku a porozumění potenciálním zaměstnancům/kolegům. V praxi bývá kolikrát optimálním řešením kombinace obou přístupů, kdy výběr závisí na okolnostech a situaci, třeba na úrovni daného kola výběrového řízení a samozřejmě požadavcích dané pozice. 

Pokud jste zrovna sami v pozici, kdy hledáte nové uplatnění na trhu práce, můžete si u nás vyzkoušet pohovor „nanečisto“, kdy získáte důležitou zpětnou vazbu na svůj profesní a osobní profil a cenná doporučení pro vaše pohovory „naostro“.