What they say about us

References

In our 9 years of activities, we have managed to fill around 500 positions. And more are added almost every day. At the end of every meeting, there is a moment when we say goodbye. At least for a while. It's a time of reckoning. Here are some feedbacks from our clients.
Bc. Michaela Škrdletová
Mondi Štětí a.s.

On behalf of Mondi Štětí a.s. we have a very positive experience with cooperation with the TresJob Personnel consulting agency, specifically with Mr. Varkoček, who helps us in finding new employees in the field of electrical maintenance. Mr. Varkočka has shown us that he has a deep understanding of our needs and the specifics of the job. His professional approach and careful communication have been a great asset. Throughout the process, he presented us with several great candidates who not only met our qualifications and skill requirements, but also fit our company culture.

All in all, working with TresJob and Mr. Varkoček is an excellent choice for finding suitable employees. Their commitment, professional approach, and ability to identify great candidates has convinced us that they are a reliable partner for HR management. We would have no hesitation in recommending this agency to any company looking for quality electrical maintenance employees.

Mgr. Andrea Studená
Megatech

We have been working with TresJob s.r.o. for almost a year and we like their approach, effort, and healthy determination to achieve mutual satisfaction. I strongly recommend them for cooperation, you will be pleasantly surprised. Their greatest added value is their professionalism going hand in hand with informal communication and working with a smile.

Mgr. Ladislav Botur
OSTROJ a.s.

I have been working with Mr. Igor Trojek for several years and he has always helped us to find suitable candidates for very difficult to fill positions. I appreciate his very active approach, direct and open communication, and fair negotiations. I see a great advantage in working with Mr. Trojko, especially in the fact that he has a strong pro-client approach and takes every request as a challenge rather than a contract. That is why the candidates offered by him were always interesting and the success rate of recruitment was very high.

Mgr. Renáta Keková
Fortemix s.r.o.

We have been working with TresJob for several years. As part of the recruitment process, we managed to fill, among other matters, the key position of marketing manager. What we like about Mr. Trojak is that he tries to find a solution that is tailored specifically for us. Minor pitfalls may occur, but otherwise everything goes like clockwork, so the overall impression is very positive. It seems to me that we are always able to come to a reasonable agreement on practically everything, which I think is very important for us or for long-term cooperation.

Mgr. Tereza Rašťáková
PV-Czech s.r.o.

We have been working with Tresjob for several years. We are always looking for a win-win solution. What I appreciate the most is the personal approach, the effort to understand the assignment and the great respect we have for our customers, assignors and candidates. I really enjoy how sensitive Tresjob treats us. They act discreetly, know how to get feedback, are receptive to our needs and respect our decisions. I am very pleased that there is a stable and fair team at Tresjob that knows how to help us.

Ing. Kateřina Holušová
Brembo Czech s.r.o.

We collaborated with TresJob on a project that focused on filling key positions for our IT department. Although these were complicated positions, thanks to our hard work we managed to fill most of them. What I particularly like about the company is the flexible and fast communication. I also appreciate their professionalism and certain insight. I very much appreciate their personal approach, which I think sets them apart from their competitors.

Mgr. Zdeňka Batková
KSR Industrial s.r.o.

My colleagues at Tresjob are very professional, helpful and flexible.  We have worked with them to fill managerial and professional positions and have always been satisfied. Candidates have also praised the agency's actions.

Bc. Michaela Podmanická
Gestamp Louny s.r.o

We are extremely satisfied with TresJob s.r.o. agency. We appreciate the personal approach and the agency's ability to understand our requirements for candidates. It has saved us a lot of time with the selection process as we get really relevant candidates. Although our cooperation has only recently started, we have already filled several positions together. We can recommend working with TresJob s.r.o. with a clear conscience.

Mgr. Lucie Kačmařová
Baumann Springs

I have been working with Tresjob for a long time and appreciate the highly professional, friendly approach. Our cooperation is built on mutual trust, where they can expect clear information on expectations in relation to the position and I, on the other hand, openness in relation to the search process. Together we have filled a number of positions - from specialist to managerial positions.

Mgr. Michal Gramblička
Emos L.t.d.

Our company has been cooperating with Mr. Trojek and his agency since 2017. During our successful cooperation, he has brought many quality candidates to our company for middle and top management positions. His professional approach and ability to source and select candidates that fit our organization has been essential. I greatly appreciate his ability to quickly identify key skills and qualities in candidates, in relation to our needs and company culture.

All in all, I can recommend this staffing agency without hesitation to any company looking for quality candidates. His experience and ability to communicate effectively are values that have brought us very good results. I am glad to have the opportunity to work with such a professional who at the same time does not lack human approach.

Spolupracovali jsme s firmou TresJob na projektu, který se zaměřoval na obsazení klíčových pozic pro naše IT oddělení. Byť se jednalo o komplikované pozice, tak díky usilovné součinnosti se podařilo většinu z nich obsadit. Na společnosti se mi líbí především pružná a rychlá komunikace. Rovněž oceňuji jejich profesionalitu a určitý nadhled. Velice si vážím jejich osobního přístupu, kterým se dle mého odlišují od jejich konkurence.

Ing. Kateřina Holušová
HR – Recruitment & Training Coordinator

Kolegové z Tresjob jsou velmi profesionální, vstřícní a pružní.  Spolupracovali jsme s nimi na obsazení manažerských i odborných pozic a byli jsme vždy spokojeni. Také kandidáti si jednání agentury chválili.

Mgr. Zdeňka Batková
HR Manager

S panem Trojkem a jeho agenturou spolupracuje naše společnost již od roku 2017. Po dobu naší úspěšné spolupráce nám do firmy přivedl mnoho kvalitních kandidátů pro pozice ve středním a vrcholovém managementu. Jeho profesionální přístup a schopnost vyhledávat a vybírat kandidáty, kteří zapadají do naší organizace, byly zásadní. Velmi si cením schopnosti rychle identifikovat klíčové dovednosti a vlastnosti kandidátů, ve vztahu k našim potřebám a firemní kultuře.

Celkově vzato, mohu tuto personální agenturu bez váhání doporučit všem firmám hledajícím kvalitní kandidáty. Jeho zkušenosti a schopnost efektivně komunikovat jsou hodnoty, které nám přinesly velmi dobré výsledky. Jsem rád, že mám tu příležitost spolupracovat s takovým profesionálem, kterému zároveň nechybí lidským přístup.

Mgr. Michal Gramblička
Head of the HR department

Za firmu Mondi Štětí a.s. máme velmi pozitivní zkušenost se spoluprací s personální agenturou TresJob, konkrétně s panem Varkočkem, který nám pomáhá při hledání nových pracovníků do oblasti elektroúdržby. Pan Varkočka nám ukázal, že má hluboké porozumění pro naše potřeby a specifika pracovního místa. Jeho profesionální přístup a pečlivá komunikace byly velkým přínosem. V průběhu celého procesu nám představil několik skvělých kandidátů, kteří nejen splňovali naše požadavky na kvalifikace a dovednosti, ale také se hodili do naší firemní kultury.

Celkově řečeno, spolupráce s TresJob a panem Varkočkem představuje vynikající volbu pro hledání vhodných zaměstnanců. Jejich angažovanost, profesionální přístup a schopnost identifikovat skvělé kandidáty nás přesvědčily, že jsou spolehlivým partnerem pro personální řízení. Bez váhání bychom tuto agenturu doporučili všem firmám hledajícím kvalitní zaměstnance v oblasti elektroúdržby.

Bc. Michaela Škrdletová
HR Specialista

S agenturou TresJob s.r.o. jsme nadmíru spokojeni. Oceňujeme osobní přístup a schopnost agentury pochopit naše požadavky na kandidáty. Ušetřila nám tím hodně času s výběrem, protože dostáváme skutečně relevantní kandidáty. Přestože naše spolupráce začala teprve nedávno, obsadili jsme společně již několik pozic. Spolupráci s personální agenturou TresJob s.r.o. můžeme s klidným svědomím doporučit.

Bc. Michaela Podmanická
Koordinátor HR - GLO 1

Se společností TresJob s.r.o. spolupracujeme téměř rok a líbí se nám jejich přístup, snaha a zdravá urputnost pro dosažení oboustranné spokojenosti. Určitě doporučuji pro spolupráci, budete příjemně překvapeni. Jejich největší přidanou hodnotou je jejich profesionalita jdoucí ruku v ruce s neformální komunikací a prací s úsměvem.

Mgr. Andrea Studená
HR Manager

Se společností TresJob  jsme začali spolupracovat v roce 2021, kdy jsme hledali profesionální, spolehlivou, a také lidsky kvalitní personální agenturu, kdy se nám nedařilo víc jak půl roku obsadit klíčovou pozici v top managementu - obchodního ředitele.  

TresJob předčil naše očekávání. Ve velmi krátkém časovém horizontu od zadání pozice (do týdne), nám vytipovali a doporučili kandidáta šitého na míru, který úspěšně nastoupil. TresJob mohu vřele doporučit, mají reálnou představu o pracovní trhu, kandidátech a umí velmi rychle a adekvátně reagovat. 

Petra Dronska Sonnenschein
Senior Consultant/HR Interim

S panem Igorem Trojkem spolupracuji již několik let a vždy nám pomáhal s vyhledáváním vhodných kandidátů na velmi těžko obsaditelné pozice. Oceňuji u něj především velmi aktivní přístup, přímou a otevřenou komunikaci a férové jednání. Velkou přednost ve spolupráci s panem Trojkem vidím především v tom, že má silný proklientský přístup a každý požadavek bere spíše jako výzvu než jako zakázku. Proto jím nabízení kandidáti byli vždy zajímaví a úspěšnost náboru byla velmi vysoká.

Mgr. Ladislav Botur
ředitel oddělení Personalistika

Spolupracuji s firmou Tresjob dlouhodobě a oceňuji vysoce profesionální, přátelský přístup. Naše spolupráce je postavena na vzájemné důvěře, kdy oni mohou očekávat jasné informace k očekáváním ve vztahu k dané pozici a já na druhou stranu otevřenost v souvislosti s procesem vyhledávání. Společně jsme obsadili řadu pozic – od pozic specialistů po manažerské.

Mgr. Lucie Kačmařová
Head Of Human Resources

Se společností TresJob spolupracujeme již několik let. V rámci náboru se nám podařilo obsadit kromě jiného i klíčovou pozici marketingového manažera. Na panu Trojkovi se nám líbí, že se snaží najít takové řešení, které je šito speciálně pro nás. Drobná úskalí se mohou objevit, ale jinak jde vše jako na drátkách, tak celkový dojem je velmi pozitivní. Přijde mi, že se vždy dokážeme prakticky na všem rozumně domluvit, což pro nás, respektive dlouhodobou spolupráci považuji za velmi důležité.

Mgr. Renáta Keková
Vedoucí personalistiky

S agenturou Tresjob spolupracujeme několik let. Vždy hledáme řešení výhodné pro všechny strany. Nejvíce si cením osobního přístupu, snahy porozumět zadání a obrovského respektu k nám zákazníkům, zadavatelům i kandidátům. Velmi mě baví, jak citlivě se k nám Tresjob chová. Jednají diskrétně, umí si získat zpětnou vazbu, jsou vnímaví k našim potřebám a respektují naše rozhodnutí. Moc mě těší, že je v Tresjob stabilní a férový tým, který nám umí pomoct.

Mgr. Tereza Rašťáková
HR Manager

Contact us

Looking for a suitable candidate? Do you want to move on in your career?

Contact us. We can connect the right people with the ideal companies.

By submitting the form, you agree to process your personal data.
Thank you, your enquiry has been sent in order.
Sorry, something went wrong. Please resend the message.